Ansøgning om støtte til
Koncert Event i Kastellet

Sagsbeskrivelse:

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen blev på møde med Thomas Kvist Christiansen den 7. november orienteret om et projekt om præsentation af en Koncert Event i Kastellet lørdag den 19. august 2006.

Sammen med Det Bruunske Pakhus og Fredericia KFUM ønsker Thomas Kvist Christiansen og eventmagerkollega Carsten Linde at lade det københavnske 10-mands-band Pink Floyd Project opføre Roger Waters og Pink Floyds musikalske klassiker THE WALL.

I forbindelse med arrangementet ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte i form af sponsorat eller underskudsgaranti.

Mhp. en både visuel og lydlig ”once in a lifetime”-oplevelse, er det tanken at der kun lukkes 3.000 publikummer ind på koncertarealet i Kastellet.

Pink Floyd Project har - ifølge ansøger - gennem de sidste knap 18 måneder udelukkende spillet udsolgte koncerter. Aftenen i Kastellet planlægges at byde på såvel musikalske som visuelle overraskelser. Blandt andet er det planen at bygge en mur – præcis som under Pink Floyds egne THE WALL-koncerter og ikke mindst Roger Waters-opførelsen i Berlin i 1990.

Budgettet for begivenheden er på 200.000 kr. og med en forventet billetpris på 160 kr. vil arrangementet løbe rundt ved 1250 betalende tilskuere.

Forsalg til koncerten er påtænkt at starte 1. januar 2006. Bandet vil offentliggøre eventen i december 2005, hvor der også vil blive holdt pressemøde med deltagelse af sponsorer og garantistillere. Egentlig annoncering vil begynde ultimo januar 2006.

Projektet er indtil nu opnået underskudsgaranti på i alt 150.000 kr. fra det lokale erhvervsliv hhv. medarrangøren Fredericia KFUM, der støtter på betingelse af støtte fra Fredericia Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Mhp. realisering af projektet ansøges Kultur- og Fritidsudvalget derfor om støtte på de resterende 50.000 kr.

Eventuelt overskud fra billetsalget går ubeskåret til ungdomsarbejdet i Fredeicia KFUM.

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at det beskrevne arrangement til fulde lever op til målsætningerne i Vision 2012. Arrangementet handler om frihed, som er et væsentligt tema i Fredericias historie. Den lokal forankring er stærk, og arrangementets appel vurderes at kunne række langt ud over kommunegrænsen - det sprænger rammer.

Indstillinger:

Forvaltningens indstilling:

Børn & Kultur indstiller, at der ydes tilskud på det ansøgte beløb.